"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,
nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

~Janusz Korczak

o mnie

Gabinet terapii pedagogicznej stworzyłam z myślą o dzieciach, które mają problem w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rówieśniczym oraz dla rodziców, którzy chcieliby lepiej rozumieć swoje dzieci.

Praca z dziećmi stanowi moją życiową pasję, którą mam możliwość spełniać i rozwijać od kilku lat. Podczas studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzyłam i prowadziłam wyjazdy kolonijno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Po zdobyciu uprawnień nauczyciela języka polskiego rozpoczęłam pracę w szkole – początkowo w gimnazjum, a obecnie w szkole podstawowej. Pracując w szkole zaobserwowałam, jak dużo dzieci wykazuje trudności w uczeniu się, w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, a także jak dzieci zdolne pozostawiane są bez ukierunkowania i wsparcia. Było to motywacją do ukończenia kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego, by móc wyjść naprzeciw dzieciom i rodzicom. Wierzę, że aby osiągnąć sukces, potrzeba wkroczyć na odpowiednią ścieżkę, a następnie konsekwentnie i z uporem nią podążać. Gabinet powstał, właśnie po to, by pomagać w odnalezieniu tych ścieżek, by dawać wskazówki, by pomóc odnaleźć satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach.

podpis


certyfikat2certyfikat7certyfikat6

certyfikat5Certyfikat1certyfikat4certyfikat3